PRODUKTER

 

 

Tare for en bærekraftig framtid

Produkter

Hortimare utvikler og selger tare-startmateriale (planter) spesielt selektert for høyt innhold og stor avling av marine proteiner, mannitol, alginat og bioaktive ingredienser.

Hortimare produserer tareplanter som man fester til det substratet som man ønsker. Tare-startmateriale kan bestilles hele året. For de brune artene har vi nok kapasitet til å levere dusinvis av hektar til våre kunder, i en omgang. Bestill i god tid for å sikre at vi kan levere de mengdene du ønsker, (vi anbefaler 6 måneder før utsettelse).

 

Assortiment

Vi spesialiserer oss på kaldtvanns-arter av tare (brunalger) med høyest mulig potensiale for ekstraksjon av komponenter, men som også er høyst aktuelle for direkte konsum. I tillegg til disse artene, leter vi etter teknikker slik at vi kan levere grønne og røde algearter i større kvantum hele året.

 

Hortimare leverer følgende arter:

  • Saccharina latissima:Sukkertare
  • Laminaria digitata: Fingertare
  • Alaria esculenta: Vingetang, Butare
  • Ulva lactuca: Havsalat
  • Palmaria palmata: Søl

 

Når vi leverer tare til en kunde, blir materialet som denne er produsert fra,

hentet i lokalmiljøet og økosystemet der den skal dyrkes videre til store tare.

Vi velger ut individer som gir stor avling for å sikre en optimal forventet avling.

Vi kan tilby disse lokalt hentet individene i Norge, Færøyene, Frankrike, Skottland, Irland, Danmark og Nederland.

 

Plantesystem

Tradisjonelt er brune alger sådd på et tynt snøre og dyrket

i klekkeriet til en størrelse på flere millimeter. Taren må

vokse 4-6 uker i klekkeriet før levering. Den blir plantet

i sjøen ved å tvinne snøret rundt kultiveringstau. Dette

kan gjøres ved å trekke tauet gjennom spolen

(se bilde til venstre).

 

Hortimare introduserer i disse dager et innovativt system

for direkte planting til det endelige substratet (underlaget).

Plantene er aktivt festet til substratet med HSA, et spesielt

utviklet festestoff til denne bruk (se bilde til høyre).

Såings-tettheten og distribusjonen på såingen er

forbedret (ingen tvinninger eller tomme flekker) og

påføringskostandene er lavere. Avlingen er lik eller

høyere enn i et tradisjonelt tvinne-system.

 

Teknologien er enkel å utføre i storskala operasjoner og kan til og med gjøres ombord i en båt, minutter før utsett i sjøen. Dette krever en enkel såmaskin og spesielle typer tau, bånd, nett eller «teppe» som kan skaffes av Hortimare.

 

 

© Hortimare BV - All published text and images are owned by Hortimare and may not be used,

published, distributed or copied without specific written approval of Hortimare BV.