PARTNERE - KLIENTER

 

 

Tare for en bærekraftig framtid

Partnere / Klienter

 

  • Esca Verno - Lofoten (testimonial by Nikolai Buer):

"Hortimares ekspertise skinner gjennom i resultatene vi har hatt med metodene deres.

Job Schipper kombinerer sjarm og kunnskap for å yte topp kundeservice, noe vi har

fått erfare. Hans innsikt i bransjen, og utfordringene den står overfor, såvel som hans

erfaring og dedikasjon på området, gjør Hortimare til en litt annerledes leverandør.

De har bidratt med uvurderlig hjelp i oppstarten, og vi gleder oss til å fortsette

samarbeidet med Hortimare." (Website EscaVerno)

 

  • Seaweed AS

Seaweed from Norway dyrkar og produserar tareprodukt under optimale forhold på Værlandet Bulandet.

Produkta er tilpassa behova kokkar i hotell og restaurantbransjen har, men kan også bestillast av private.

Vi er for tida i ein fase med produktutvikling, så vi ser gjerne at du tek kontakt for meir produktinformasjon.

(Website Seaweed AS)

 

  • Salmon Group

Så tidlig som i 2009, har Hortimare hatt samarbeid med Salmon Group og tilhørende

oppdretterne. Sammen har vi våget å utvikle integrerte oppdrettskonsepter. Finn mer om vårt samarbeid her: website Salmon Group. Tarelaks prosjektet har blitt satt opp i samarbeid med oppdrettere.

 

  • Sulefisk

Sulefisk (website Sulefisk) er et foregangsselskap i innovasjon av integrerte oppdrettskonsepter som et fremtredende medlem av Salmon Group og i nært samarbeid med Hortimare.

 

  • AT SEA Technologies

Sammen med 10 partnere, er Hortimare stolte av å

engasjere seg i et joint venture for å bygge videre på

erfaringene fra AT SEA-prosjektet.

(website prosjekt AT SEA)

 

 

 

© Hortimare BV - All published text and images are owned by Hortimare and may not be used,

published, distributed or copied without specific written approval of Hortimare BV.