MENNESKER

 

 

Tare for en bærekraftig framtid

Mennesker

 

Job Schipper

Med omfattende profesjonell erfaring fra plantevitenskap og  -virksomhet,

etablerte Job Hortimare i 2008.  Han arbeider kontinuerlig med å dele

Hortimare sin kompetanse om taredyrking for en bærekraftig framtid

 

Anne Kristine Dyrdal

Bor i Solund og har vært tilsatt i Hortimare siden 2012.

Anne Kristine er tareteknikeri Hortimare og utdannet havbruksingeniør.

Hun har tidligere jobbet med blant annet matfisk- og settefiskoppdrett.

 

 

 

 

 

© Hortimare BV - All published text and images are owned by Hortimare and may not be used,

published, distributed or copied without specific written approval of Hortimare BV.