ERFARING

 

 

Tare for en bærekraftig framtid

Erfaring

De siste årene har Hortimare hatt en svært aktiv rolle i ulike prosjekt. Enten prosjekt har blitt startet opp av selskaper som har valgt å ha Hortimare som en prosjektpartner, eller prosjektene har blitt startet opp av Hortimare selv.

 

Norske prosjekter

  • Integrert Akvakultur: å utvikle teknologi for å gjøre Integrert Akvakultur enda mer effektivt (Marint Verdiskaping)
  • MacroValue: forskning på sammensetningen til tare, sesongvariasjoner og genetisk bakgrunn (Innovasjon Norge)
  • SeaRefinery: forskning på raffinering av tare (Marine Biotech, EU Horizon 2020)
  • Promac: forskning på tare som menneskeføde og tilsetning i dyrefôr (Norsk Forskningsrådet)
  • MacroSea: forskning for å danne en kunnskaps-plattform for tarekultivering (Norsk Forskningsrådet)
  • Tarelaks: forskning på effekten av tareoppdrett i forbindelse med utviklingen og kvaliteten på laks (Salmon Group)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til våre prosjekt får vi støtte fra blant andre: Sogn og Fjordane Fylkes-kommune - Marint Verdiskaping,

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Marine Biotech og den Europeiske Union.

 

Disse programmene gir Hortimare en ekstra mulighet til å forbedre forskningsresultatene og utforske tareverden enda mer. Vi er derfor svært takknemlige for disse mulighetene som vi får fra disse tidligere nevnte organisasjonene og vi vil derfor takke for støtten og deres tillit til vår organisasjon, og deres engasjement for våre prosjekter.

 

© Hortimare BV - All published text and images are owned by Hortimare and may not be used,

published, distributed or copied without specific written approval of Hortimare BV.